Bidrag/donasjoner PDF Skriv ut E-post
Skrevet av LA7ECA - Øyvind Hanssen   
torsdag 11. november 2010 23:24

Bidrag/donasjoner til prosjektet (online-tjenesten og/eller videre utvikling av programvare/serverløsning) er velkomne. Det kan være:

  • Testing og erfaringer med bruk. Gode ideer.
  • Programmering, teknisk support, datamateriale.
  • Skrive dokumentasjon.
  • Utstyr, finansiering.
Takk til
  • Statens Kartverk - mulighet for å bruke kartmateriale online på visse vilkår.
  • Buypass AS. SSL sertifikater.
  • Komplett.no har donert server-utstyr (som kjører aprs.no) og bærbare PC til LA3Ts mobile kartserver.
  • Unversitetet i Tromsø v/ Inst. for informatikk (Tromsø) og Cisco (Oslo)- plass til server i serverrom. Tilkopling til nett, IP-adresse.
Programvaren har vært satt sammen og utviklet som åpen kildekode (betydninga av eksterne åpne programvarekomponener som Ka-map og OpenLayers skal heller ikke undervurderes). Mye av utviklinga har vært gjort i Tromsøgruppa av NRRL - ideen ble født under arbeid med et prosjekt som skulle utvikle mobil server for bruk i nødsamband, hvor NRRL sentralt bidro med prosjektmidler. Polaric Server er i stor grad knyttet til utviklinga av en sporingstjeneste i NRRL i Tromsø, Troms, Nordland, Vestfold, Telemark, osv. Utviklinga av Polaric Tracker i Tromsøgruppa skal også nevnes. De mange oppdrag de siste to åra (samt mye testing i NRRL gruppene) har gitt viktige erfaringer med bruk av systemet.

Også takk alle andre som har gitt nyttige kommentarer og moralsk støtte og vært med på å bruke systemet i aksjoner og øvelser. Dette Inkluderer Politiet, FORF, Sjøredningskorpset, Flytjenesten, Norsk Folkehjelp og Røde Kors Hjelpekorps (som også prøver ut sin egen tjeneste med P.S. og bidrar med konstruktive tilbakemeldinger pluss noe data).

Har jeg glemt noen nå?