Winlink er E-Post på HF for bruk når infrastrukturen detter ned altså manglende internet, Sambandstjenesten bygger ut dette systemet i Norge og i noen områder bygges det også ut for tilgang via VHF Packet. Enten for lokalt bruk eller bruk under dårlige forhold på HF unansett skal du kunne nå Winlinksystemet for å snde og motta E-Post. Mer om Winlink på www.winlink.org 

LA3T har satt opp en VHF node for Winlink den har frakvens 144.925Mhz og er en packet node.

Denne vil fungere lokalt når den har internett faller det ut fungerer den også som en Digipeater.

 

LA3T-10 node, logger du på og det ikke skjer noe mangler den internett

LA3T-5 Digipeater 

LD9AB Andsfjellet denne er koblet mot LA6M sin Winlink RMS som er en fullverdig server for systemet, den vil sørge for at eposten kommer videre.

LD9AB er ikke operativ ennå.

 

Denne blir redigert...