Leder Amatør TV Gruppen: Kyrre Sollund

Leder Sambandstjenesten: Odd Halvard Bjørnstad, også OP Leder for Nord-Norge

Leder Husgruppen: 

Leder Infrastruktur:

 

Styret ved klubben består av:

 

Formann Dag Kjetil Sjaaeng

Styremedlem 1 

Styremedlem 2 

Styremedlem 3

Styremedlem 4

Varamedlem

Varamedlem