Repeatere PDF Skriv ut E-post
Skrevet av LA5QEA - Ralf   

Tromsøgruppen har for tiden fire repeatere i drift. På VHF har vi RV-50 (R1) og RV-60 (R6) mens vi på UHF har RU-378 (RU5) og RU380.

Felles info vedr. alle fire repeatere:
Repeateren aktiveres med 91,5 Hz subtone, da er repeateren åpen og klar.

Repeateren vil med 2 timers mellomrom og etter bruk morse ut sin kode

Noen ord om dekning:
Når det gjelder dekningsområdene til de enkelte repeaterne, så kan en som hovedregel påregne betydelig større dekningsområder enn det som her er oppgitt, spesielt hvis en befinner seg høyt til fjells.

Med "mobilt dekningsområde" regnes områder hvor en kan kjøre repeaterne fra bil under fart, uten å miste signalet fra repeateren. Med "sporadisk dekningsområde" regnes områder hvor en punktvis kan oppnå brukbar forbindelse til repeateren, under forutsetning at en står i ro der en får kontakt med repeateren.

 

Frekvenser:

RV60 (LA6TR)     TX 145.150    RX 145.750, åpnes med 91,5hz (Kvitbergfjellet)

RV50 (LA9TR)     TX 145.025    RX 145.625, Åpnes med 91,5hz. (Trolltind, Arnøya)

RU378 (LA9QR)   TX 432.725    RX 434.725, åpnes med 91.5hz (Kjølen)

RU380 (LA9LRR)   TX 432.750    RX 434.750 åpnes med 91,5hz (Falsnes, Lyngen)