Lading av batterier på Polaric Tracker PDF Skriv ut E-post
Skrevet av LA7ARA - Roger Fosland   
tirsdag 24. april 2012 20:13
figur1Polaric Tracker bør lades jevnlig!
Erfaring viser at man kan oppleve batterifeil ved lagring uten lading av batteriene.

Det har i det siste kommet inn flere Trackere med batteriproblemer. I de fleste tilfellene er en eller begge cellene defekte. 

Ifølge fabrikanten tåler disse batteriene å bli utladet ned til 2,2V pr. celle. De kan hurtiglades med opp til 4A, men vi har lagt oss på 2A. Det vil si at batteriene blir fullt oppladet i løpet ca 40 minutter. 

Automatikken i Trackeren vil slå den av når batterispenningen er falt til 5,2V. Dette gir god margin ned til grensen som er satt av fabrikanten. 

Det er en svakhet med koblingen i Polaric Tracker. Backupspenningen til GPS'en er tatt fra den ene cellen. Vi regnet med at det ikke gikk noen strøm her.  Det viser seg imidlertid at dette ikke er tilfelle. Denne strømmen gjør at en celle lades ut mens den andre forblir oppladet. 

For å motvirke dette bør Polaric Tracker være tilkoblet lading hele tiden når den ikke er i bruk eller i beredskap. Ladekretsen som er innebygget i apparatet vil lade batteriet med 2A helt til batterispenningen når 7,2V. Deretter senkes ladespenningen til 6,8V og fortsetter ladingen til 100% kapasitet er nådd. Ved 6,8V vil ladestrømmen etter en tid i praksis være 0 eller noen få uA. 

Alternativ til kontinuerlig lading er å koble til en lader med "timer" som slår den på f.eks. 2 timer 1 gang i uken. 

Etter bruk bør Trackeren tilkobles lading så snart som mulig.