Polaric Tracker - bestilling november 2009 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av LA7ARA Roger / LA9CKA Tom Rune Bjørnstad   
lørdag 14. november 2009 17:23

VFS (Vestfold & Grenland Felles Samband) har inngått en intensjonsavtale om kjøp av 32 stk Polaric Tracker.

Bestillingen har som formål å reservere av det antall som bestilles slik at de som har vist interesse og takket ”JA” er sikret leveranse.

Grunnlaget for denne bestillingen startet i februar 2009 der VFS avsatte kr. 25 000,- for innkjøp av trackere, det ble også avsatt midler til oppstart av utbygging av APRS-infrastruktur (digipeatere) for å sikre god dekning. VFS ønsker å benytte en modell lik den Tromsø har og man er i gang med etablering av dette.

 

Samøvelser med Røde Kors der bruk av APRS med Polaric Tracker og Polaric Server som en del av totalproduktet i VFS-sambandstjenesten har gitt svært like tilbakemeldinger som Tromsøgruppen har oppnådd med samme løsning. 

Interessens opphav ligger i at undertegnede reiste rundt i VFS-gruppene etter at vedtaket om innkjøp ble bestemt. Det er orientert om bruk av APRS i nødsamband med basis i spennende erfaringer gjort i Tromsø, anses som ”veien videre i VFS”.


Artikkelen er et utdrag av et notat fra

Tom Rune Bjørnstad de LA9CKA