Praktisk erfaring ved levering av sporingstjeneste PDF Skriv ut E-post
Skrevet av LA7ARA - Roger Fosland   
onsdag 18. november 2009 14:13

Tromsøgruppa av NRRL, LA3T, har gjennom ett år levert APRS sporingstjeneste med Polaric Tracker og Polaric Server til Tromsø Røde Kors Hjelpekorps og andre ved et ti-talls aksjoner og øvelser. Gjennom denne aktiviteten har gruppa fått mye erfaring, denne artikkelen inneholder våre erfaringer og tips til andre grupper som er interessert i Polaric Tracker.

Sporingstjenesten stiller store krav til organisering, kapasitet og responstid i vår sambandstjeneste i tillegg til klargjorte tekniske løsninger som skal fungere på kort varsel, alt dette beskrives i artikkelen.


I artikkelen brukes Røde Kors som fellesbegrep for samarbeidspartnere som vi kan levere sporingstjenesten til.

Innledning og krav til gruppa (organisasjon)

 

altSporingstjenesten er en svært populær tjeneste hos våre samarbeidspartnere, under aksjoner er det mange som følger med, Politiet i LRS, HRS Nord og Sør og også Justisdepartementet har vært brukere av presentasjonstjenesten aprs.la3t.no. Har man i gruppa først etablert tjenesten er det mange som forventer at gruppa stiller på kort varsel ved de fleste aksjoner og på øvelser.

Behovet for en velfungerende sambandsgruppe er viktig, rutiner og instrukser må være klare og godt innøvd før tjenesten skal leveres.
Gruppa må vurdere antall personer i gruppa og hvilke funksjoner som skal fylles, ingen tjenester må være avhengig av én person. En del aksjoner går over flere dager, dette krever en stor sambandsgruppe og fleksibilitet hos arbeidsgiver og andre... I "nyere tid" har vi i Tromsø hatt en omfattende aksjon med søk etter antatt omkommet som gikk over flere dager, aksjonen skjedde før Polaric Tracker, men er et eksempel på en aksjon som stiller store krav til de frivillige gruppene.
Gruppa må også vurdere fysikken til ansvarlige for bl.a. mobil infrastruktur, se eget kapittel under.

Oppgaver ved levering av sporingstjeneste


Administrasjon av ut- og innlevering av trackere.

Trackerne må være klar til utdeling tidlig ved en aksjon. Målet er at alle søkelagene skal ha en tracker og Sambandsgruppa må derfor være tidlig på stedet, enten skadested eller der hvor Røde Kors definerer oppmøtested, før de første søkelagene sendes ut.

En person bør administrere ut- og innlevering av trackerne, LA3T har et eget skjema for dette, se link til dette.
Det er ikke alltid at PC er tilgjengelig, papirskjema er en sikker løsning. Legg gjerne en bunke skjema i tracker-kofferten, se kapittel om utstyr under.

Oppsett og administrasjon av presentasjonstjeneste (Polaric Server)altEn veldrevet presentasjon av trackerspor på kart er en nøkkelfaktor for suksess. Uten dette er trackerne verdiløse! Dette er også erfart i praksis, blir Røde Kors usikker på om sporingstjenesten viser oppdatert informasjon "mister brukerne lett interessen" for tjenesten. En oppgave for kartansvarlig i sambandsgruppa er å sjekke pakketidspunktene fra trackerne.

Den enkleste presentasjon kan gjøres på http://aprs.fi. Denne tjenesten viser trackernes signatur, f.eks. LE2XTH, i et dårlig kart som en internetttjeneste. Aprs.fi kan ha forsinkelser på datastrømmen og derfor forsinke presentasjon på kart. Tjenesten aprs.fi forutsetter også tilgang til internett.

En bedre tjeneste for bruk i redningstjeneste er Polaric Server.

Den største fordelen ved bruk av Polaric Server er muligheten for å vise beskrivende alias i stedet (eller i tillegg til) kallesignal, for Røde Kors er f.eks.  "RK søkelag 1" mer beskrivende enn "LE2XTH". Man kan også velge ikoner.  I praksis blir vedlikehold av alias en del av administrasjon av tjenesten. En annen viktig fordel med Polaric Server er at den bruker kart i standard UTM format og gjør det dermed lett å håndtere kartreferanser i det format som brukes i felten.

Polaric Server kan settes opp på flere måter:

1. Bruk av http://aprs.la3t.no (online Polaric Server)

Dette tjenesten kjører på LA3Ts server i Tromsø og er åpent tilgjengelig på internett for NRRL medlemmer og andre interesserte. Det kan gis utvidet tilgang med brukernavn og passord (gir mulighet til å legge inn alias, objekter og liknende) for de grupper som trenger dette i sambandstjeneste og liknende. Kart leveres av Statens Kartverk som en prøveordning og med visse begrensinger. NRRL og Røde Kors har tatt initiativ til å forhandle fram en løsning som gir FORF organisasjoner tilgang til kartmateriale uten begrensinger.

Alias for tracker-signatur kan settes på Polaric Server.
Bruk av tjenesten forutsetter tilgang til internett og at APRS-informasjon digipeates fra trackerne via en iGate til internett. Til skadested kan internett aksess leveres via trådløs aksess, trådløst bredbånd (GSM / 3G), ICE abonnement eller via fast internett aksess


2. Lokal Polaric Server

altHvis man ikke har tilgang til internett aksess på skadested eller i KO kan Polaric Server settes opp som en lokal løsning. Løsningen kan bestå av en bærbar PC, VHF receiver og TNC.

PCen mottar APRS-pakker via radio og presenterer dette på egen skjerm, via projektor på lerret og virker som en web-server for andre PCer i et lokalt nettverk som ønsker å vise sporingen på kart. Den siste funksjonen forutsetter at det finnes et lokalt nettverk, LA3Ts koffert inneholder et trådløst aksesspunkt for dette.

Alias på trackerne settes opp på serveren lokalt og vises på PCene som kobles til denne serveren. Serveren kan settes opp til å automatisk oppdatere online-tjenesten over radio eller internett.

I denne konfigurasjonen kan kart være en utfordring siden Kartverkets åpne visningstjeneste strengt tatt ikke tillater "høsting" og lokal lagring av kart på server.

Generelt for sikring av APRS tjenesten

Ved bruk av APRS-sporing bør man følge med APRS-trafikken på 144,800 MHz, trafikk fra andre trackere digipeatet inn i området kan føre til for mye trafikk, APRS-pakketap og en dårligere tjeneste. Skjer dette kan digipeatere i den faste infrastrukturen slås av for å redusere trafikken. Dette bør forberedes og rutiner etableres.
I praksis kan et stort antall trackere i en lokal løsning brukes.

Ved større aksjoner er det mye VHF-samband rundt KO, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Politiet og andre bruker båndet for samband.

Radioamatører opererer ofte med stor effekt, det er viktig å følge med forstyrrelser fra annen VHF-trafikk og eventuelt flytte lokalt støttesamband fra VHF til UHF.


Bruk av mobile Digipeatere

(Illustrasjon av Odd-Halvard på fjellet kommer)

Infrastruktur er viktig for en god sporingstjeneste! En dårlig infrastruktur gir dårlig dekning og Røde Kors operativ ledelse kan miste tillit til tjenesten. Sambandsgruppa bør derfor sikre at sporingstjenesten dekker hele det aktuelle søkeområdet. 
Ved utkalling til aksjon bør en eller flere personer straks planlegge infrastruktur. Gruppa har sannsynligvis en fast infrastruktur og bør ut fra erfaring og dekningskart vurdere behovet for ekstra digipeater(e).

Dette kan være en krevende oppgave, se illustrasjon hvor LA8JRA Odd-Halvard setter opp en mobil digipeater på Rødryggen ved Tromsdalstinden, 776 m.o.h.

En del av sporingstjenesten forutsetter god fysikk, ved tildeling av oppgaver bør gruppa være oppmerksom på dette, vi har en høy gjennomsnittsalder i mange grupper :-)

Støttesamband

I tilegg til sporingstjenesten er det behov for internt støttesamband på VHF eller UHF, det kan være behov for egen infrastruktur for dette med mobil repeater. Foregår aksjonen i radioavstand fra gruppelokalet har Tromsøgruppa god erfaring med å bemanne LA3T ved aksjoner.

Anbefalt teknisk utstyr

(Illustrasjoner av eget utstyr kommer)

Polaric Tracker

Gruppa må disponere et antall trackere ut fra behov og erfaring. I Tromsø er målet ved aksjoner å utstyre alle søkelag med tracker. I tillegg utstyres Røde Kors 4x4 Transport (ei faggruppe i Røde Kors)gjerne med trackeer i bilene for "flåtestyring". 
Tromsøgruppa skal settes opp med 20 trackere.


For aksjonsbruk bør det finnes en solid koffert med lader for trackere. Laderen trenger ikke ha kapasitet for samtidig lading av alle trackerne,lading kan gjøres under bytte av søkelag og i andre pauser.
Trackerne bør oppbevares ferdig oppladete i eller ved kofferten, om denne skal stå i radiogruppas lokaler eller hos Røde Kors bør man beslutte ut fra praktiske lokale forhold.

Polaric Server

Presentasjon bør i verste fall kunne gjøres på lokalt KO uten strøm og internett aksess, en solid og transportabel løsning bør finnes.
Forslag til løsning:

 • En solid koffert, Pelicase, Zarges eller lignende inneholdende
 • Bærbar PC med Polaric Server installert.
 • Radio og TNC for mottak av APRS-data.
 • LA3T har følgende utstyr:
 • Bærbar PC
 • Alinco 135 m. innebygget TNC
 • Trådløs aksesspunkt for å sette opp lokalt nettverk for presentasjon på flere PCer i KO.
 • 12 V DC til 230 V AC konverter.Mobil digipeater

Som nevnt før, infrastruktur er viktig! Gruppa bør disponere en mobil digipeaterløsning for "utebruk". Her er et forslag til løsning:

 • En solid koffert, Pelicase, Zarges eller lignende inneholdende
 • VHF tranceiver tilkoblet TNC med digipeaterfunksjon.
 • Testet: Yaesu FT-1802 med OperTracker2 TNC og Alinco 135 med innebygget T-135 OpenTracker2.
 • VHF-Antenne
 • Nødvendig feste for antenne, evt mast, barduner

LA3Ts kofferter har 12 V 20Ah blybatterier, forventet batteridrift over 30 timer.

Samarbeid for transport av utstyr, mobile repeatere og digipeatere

LA3T samarbeider tett med "Røde Kors 4x4 Transport", en faggruppe i Røde Kors med ansvar for transport av utstyr og personell på og utenfor vei.
Gruppa består av 11 personer som stiller med private firehjulstrekkere av type Toyota Land Cruiser, Land Rover/ Range Rover, Nissan Patrol og Jeep. Flere av meldemmene er også radioamatører.

4x4 Transport bistår LA3T med transport for å plassere mobil infrastruktur så høyt som mulig via traktor- og skogsveier under aksjoner og øvelser. Medlemmene bidrar også i samband sammen med LA3T, radioamatørene i 4x4 Transport bruker også VHF / UHF som støttesamband internt.

Det kan være hensiktsmessig å få istand et lignende samarbeid andre steder mellom Røde Kors, den lokale radiogruppa og grupper som har og er interessert i firehjulstrekkere. Mange av disse er teknisk interessert og er potensielle radioamatører!


Rekruttering av nye radioamatører og medemmer i Sambandsgruppa

Sporingstjenesten er en relativt ny aktivitet i radiogruppene som stiller nye krav og som også kan rekruttere nye medlemmer og amatører. Tjenesten kan være actionfylt, den er radioteknisk krevende og forutsetter også datakunnskaper. Dette kan være viktige argumenter for å rekruttere unge mennesker inn i hobbyen. Som tidligere nevnt er mange radioamatører også bilinteressert, her er det flere potensielle amatører!

Som nevnt innledningsvis i artikklen håper vi at denne informasjonen kan bidra til at andre grupper bruker sporingstjenesten som et middel til å øke aktivitetsnivået generelt og spesielt i samarbeidet innen FORF og mot profesjonelle aktører i redningstjenesten.

Trenger din gruppe mer informasjon, ta kontakt med følgende personer:

Odd-Halvard Bjørnstad - LA8JRA - Operativ leder LA3T - 97666688 - odd(a)jupiter.no
Øyvind Hansen - LA7ECA - Fagleder sporing LA3T - 9511 7457 - la7eca(a)hans.priv.no
Roger Fosland - LA7ARA - WEB ansvarlig - 9928 7095 - roger.fosland(a)gmail.com